Multicultureel Nederland

Nederland heeft een multiculturele samenleving waar men trots op moet zijn. Dat er veel allochtonen voor Nederland spelen is geen nieuwtje, maar dat allochtonen de meerderheid van de selectie vormen misschien wel.

8 Surinamers: Waterman, Vermeer, Zuiverloon, Donk, Jong-A-Pin, Drenthe, Rigters, Babel.
2 Marokkanen: Bakkal, Aissati.
1 Antilliaan: Maduro.
1 Bosnier: Medunjanin.
10 Nederlanders: Krul, Vlaar, Kruiswijk, Pieters, Van der Struijk, Bruins, Jenner, Beerens, Schilder, Janssen.

Als je het bij elkaar optelt: 8+2+1+1 = 12. Aangezien de selectie uit 22 spelers bestaat, wordt de selectie voor 54,5% gevormd door allochtone Nederlanders. Nederland heeft immers een multiculturele samenleving. Of moeten we het een multi-etnisch noemen?

Over het algemeen is men van mening dat de term ‘multicultureel’ inhoudt dat alle culturen gelijkwaardig zijn aan elkaar. Het multiculturalisme omarmt daarmee het cultuurrelativisme (een cultuurrelativist houdt zich immers bezig met de vraag: “In hoeverre mag je je eigen cultuur aan anderen opleggen? Wie zegt dat mijn cultuur beter is dan een andere?” ). De dominante cultuur wordt zo gaandeweg vervangen door meerdere culturen of mengvormen daarvan.

Multi-etnisch betekent dat de verscheidenheid in culturen weliswaar wordt aanvaard, maar dat ze wel allemaal verenigd zijn rond enkele gezamenlijke grondwaarden, zoals die ooit binnen de dominante cultuur zijn ontstaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan waarden als ‘vrijheid van meningsuiting’ en ‘democratie’. De multi-etnische samenleving, kent volgens sommigen zowel verscheidenheid als homogeniteit. Verscheidenheid in etniciteit en culturele beleving in de privé-sfeer; homogeniteit in de openbare ruimte en in de waarden waarop de democratische samenleving rust. Anders dan in het multiculturele model wordt er in het multi-etnische model niet gesleuteld aan de dominante cultuur en er worden geen componenten van de cultuur van nieuwkomers dwangmatig aan toegevoegd.

In de discussie over het gezicht van Nederland wordt wel gesteld dat het karakter van de Nederlandse samenleving door de aanwezigheid van talrijke allochtone groepen sterk is veranderd of dat nog zal doen. De Nederlandse cultuur – hier opgevat in de meest brede betekenis van het woord – zou plaatsmaken voor een palet van culturen: Nederland als multiculturele samenleving. Toch is het niet waarschijnlijk dat de Nederlandse samenleving als geheel haar westerse, zo men wil West-Europese, of zelfs specifiek Nederlandse, karakter zal verliezen. Op dit moment wijst weinig in die richting. Wellicht is het daarom beter te spreken van een multi-etnische samenleving in plaats van een multiculturele samenleving. Er bestaat dus een dominante cultuur en minderheden hebben geen andere keus dan zich aan te passen of marginaal te blijven.

2 thoughts on “Multicultureel Nederland

  1. wat hebben die wijven ermee te maken? dat zijn tog de sugababes? ik ben het wel met je eens trouwens

  2. Dat zijn inderdaad de Sugababes. United Colors of Benetton, zie rechtsboven. Drie verschillende rassen in één groep. Multicultureel. ;D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.